logo

Barken 2017 - et jubileum!

Det tiende Barken markerer anledningen med en reprise av det aller første rittet. Konkurransen har bestått og på tross av små endringer i regelinterpretasjon, er ånden den samme, reglene nesten de samme, og dommerpanelet består som øverste dømmende myndighet. Det eneste som har endret seg er at, i stedet for å være et alternativ til Birken, står Barken for nå seg selv. Birken er glemt, Barken er årets høydepunkt!
 
Vi feirer vårt jubileum med oppmøte på det som en gang var Rimi på Brekke, eller ganske enkelt, "buttikken". Arrangørene har ingen idé om butikken består, men om den skulle ha forsvunnet er konkurransens første utfordring et dykk ned i Oslo's arkiv for å finne ut hvor denne butikken egentlig lå. Første person som kan melde inn et eksakt koordinat, med kildereferanse, får 10 minuspoeng i bonus.
 
Så, oppmøte på "butikken" på Brekke kl 18. fredag den 18 august 2017. Der melder vi tid og synkroniserer våre klokker til de viser kl. 13:00 den 14. juni 2008 (m.a.o. Rimi eksisterer fremdeles i det vi løper inn i butikken for bunkring), og derifra følger vi samme rute og regler som allerede beskrevet for den første Bark ever:
 
Kl 13:00 sykler en i eget tempo og valgfri løype til sydspissen av Storholmen i Øyungen, hvor dommerpanelet tar imot deltagerne og registrerer tidene fortløpende.
 
Du i duathlon består av en regatta med egenprodusert seilbåt. Alle naturmaterialer en finner på regattaområdet eller veien dit er tillatt å bruke i byggingen av seilbåten. Alle disponerer restitusjons- og byggetid som ønsket, men båtene må være seilklare til ca kl 18 [dagen etter, red.anm].
 
Vinneren kåres etter enkle regler: Alle som ikke kommer frem presis på meldte tid, får poeng tilsvarende tidsavviket. Båtene skal seile til et anvist punkt på fastlandet som fastsettes etter forholdene av dommerpanelet. Ytterligere poeng kan en få ved å vise dårlig sjømannskap og gjøre strandhugg tilside for målet. Når båtene har fortøyd peiles de fra regattaplassen og det gis 1 poeng for hver grads avvik fra det fastsatte målet.

http://barken.be/nb/barken%202008
 
Det bemerkes imidlertid fra sidelinjen at ikke alt er som den første gang: Jubileet feires med et fat  jubileumsøl, en engelsk bitter. Transportøren av dette ølet får ingen minuspoeng for jobben, medmindre dommerpanelet skulle si noe annet. Dermed er dette nyvinnende innslag ikke avgjørende for konkurransens utfall, og alt følger original beskrivelse.